Your partner from Start to Scale.

Såkorn 1 Midt

CoFounder i mål med å reise investeringsfond på 200 millioner, som skal bidra til utvikling av fremtidens næringsliv i Midt-Norge!

CoFounder Team

CoFounder lukker fondet Såkorn 1 Midt som skal investere 200 millioner kroner i oppstarts- og vekstbedrifter i Midt-Norge. CoFounder ble i 2023 valgt som forvalter av Såkorn 1 Midt etter en tøff konkurranse med andre forvaltningsmiljø i regionen.

– Dette er en utrolig viktig milepæl for oss. Gjennom fondets investeringer skal vi bidra til at Midt-Norge er ledende på bærekraftig nyskaping, teknologiutvikling og innovasjon. Dette er vi stolte av!

Cristina Santos

Partner, CoFounder

Fondet er et initiativ fra Sparebank 1 SMN som står for halve fondstegningen. Kapitalen fra banken er matchet med kapital fra blant annet KLP, Reitan Kapital, Adolf Øiens Fond, Trønderenergi, PIR-miljøet i Ålesund, og en rekke private investorer.

– Det er tydelig at mange ser behovet for et fond som kan løfte midtnorske teknologibedrifter i tidligfase, og vi i CoFounder har lang erfaring med å ta en aktiv rolle i utviklingen av innovative selskaper for å realisere vekstpotensialet. Spesielt har vi lyktes godt med å spinne ut selskaper fra eksisterende industri og FoU-miljø noe vi har gjort siden 2010.

Jan Biti

Managing Partner, CoFounder

CoFounder var et av de første miljøene som ble håndplukket som forvalter til KLP sin såkornsatsning i 2019. Vi er veldig fornøyde med at samarbeidet med KLP utvides også inn i det nye fondet. 

– Gjennom KLPs såkornssatsing bidrar pensjonskapitalen til å skape nytt næringsliv i hele Norge, mens den vokser. Det er vinn-vinn. I tidlig fase er det ofte krevende å skaffe penger, da risikoen ofte blir ansett som høy. Vårt mangeårige samarbeid med CoFounder har vist at vi kan få god avkastning på våre investeringer, og at vi samtidig bidrar til nye arbeidsplasser og vekst i kommune-Norge.

Aage Schaanning

KOnserndirektør økonomi og finans, KLP

Gjennom forvaltningen av Såkorn 1 Midt vil CoFounder investere i 10-20 bedrifter i Trøndelag og Møre og Romsdal. Over halvparten av investeringene, målt i investert kapital, skal gjøres i selskaper som er yngre enn 5 år ved fondets første investering. Selskapet kan også investere i eldre selskaper som har under 50 ansatte og under 100 mkr i balanseverdi. Behovet for tidligfase vekstkapital er stort, og CoFounder har ambisjon om å utvide fondet innenfor de neste 12 mnd.

– Vi opplever stor pågang av bedrifter som trenger kapital og ser mange attraktive investeringsmuligheter i løpet av relativt kort tid. Blant annet har vi i overkant av 70 bedrifter vi følger aktivt med på og vi er i aktiv dialog med flere. Felles for bedriftene vi vurderer er at de har unik teknologi og stort vekstpotensial. Vi håper å ha plassert første investering allerede før sommeren.

Bjørnar Reitan

Partner, CoFounder

Fondet er bransjeagnostisk, men vil bygge på teknologiområder og bransjer der Midt-Norge står sterkt og der potensialet for vekst er til stede. Eksempler på dette er havbruk, digitalisering og autonomi, maritim industri og helse.

Vi ønsker å rette en stor takk til Sparebank 1 SMN og samtlige øvrige investorer som nå bidrar til at kapitaltilgangen styrkes slik at flere midtnorske tidligfaseselskaper kan lykkes med utvikling og vekst.

Ta kontakt dersom du har en spennende investeringsmulighet:

Bjørnar Reitan
bjornar@cofounder.no
+47 926 48 666

CoFounder

CoFounder Start

Do you have a unique idea or technology and want experienced founders to help you build it into a growth company?

We can invest as early as at founding, with founders that have strong competence in their field of expertise.

In CoFounder Start we go «all in» and join the founding team both in setting direction and assuring speed.

CoFounder Scale

Have you brought your company past the first hurdles, and are ready for investments to accelerate the business?

CoFounder will join the team and/or the board in key roles where there is a need. Through our financial partner KLP, we manage a fund of 170 million NOK in total.

CoFounder Gruppebilde

          

Financially backed by KLP
– the largest pension fund in Norway.

www.klp.no

Contact info

CoFounder Management

Havnegata 7
7010 Trondheim, Norge