Vi bygger morgendagens virksomheter

Les mer om oss
&

Vi setter retning

Vi lager en masterplan med tydelige verdiøkende milepæler. 

9

Vi tilfører fart

Vi skaffer finansiering, kunder og partnere, og gjør det mulig for selskapet å skyte fart.

Vi har erfaring

Rett fokus til rett tid. Det handler om å gjøre ting rett fra dag én og å filtrere bort støy.

Om CoFounder

CoFounder er et management- og investeringsselskap for teknologiselskaper med stort vekstpotensial.

Vi er erfarne gründere og forretningsutviklere som tilbyr ledelsesressurser og tidligfasekapital. Vi jobber med spin-offs fra både forsknings- og industrimiljøer, samt frittstående gründerselskaper.

Kontaktinfo

CoFounder Management AS
Havnegata 7
7010 Trondheim, Norge

epost (at) cofounder.no
+47 90146010

CoFounder Management

Havnegata 7
7010 Trondheim, Norge