Sulacare

Sulacare: Hjelpemiddel for kateterisering av kvinner

Role: Board member, business developer

Kvalifikasjoner

Publisert

16/06/2023