Wavefoil Case study

Utfordringen

Skip som går i store bølger, slik de vi svært ofte har langs norskekysten, opplever mange ganger over 30% tilleggsmotstand av dette. I tillegg til å være kostbart så er dette ubehagelig for passasjerer og mannskap. Bølgefoiler har vært anerkjent å kunne redusere både drivstofforbruk

Løsningen

Wavefoils patentsøkte løsning gjør det mulig å utstyre skip med inntrekkbare bølgefoiler.  Oppfinnelsen har skapt stor interesse blant redere og utstyrsleverandører i næringen, og er nå under verifisering.

Wavefoil muliggjør bølgefoiler på skip

år med forskning

god ide

%

Snittbesparelse i drivstoff

%

færre sjøsykedøgn

Prinsippet bak bølgefoiler har vært kjent i over 160 år, og medgründer Eirik Bøckmann skrev sin doktorgrad om effekten av slike. Daværende student, Audun Yrke, fikk et eureka-øyeblikk da han tenkte på problemstillingen, og kom opp med et løsningsforslag som løste problemene som alltid hadde vært med slike foiler — de var ekstra motstand i stille vann, og en sikkerhetsrisiko i enorme bølger.

CoFounder investerte i selskapet ved årskiftet 2016-2017, og har tatt ansvar for å finansiere utviklingsarbeidet. Gründerene har selv ledet selskapet, og har brukt CoFounder som aktiv rådgiver i alt fra daglige spørsmål, til mer strategiske avgjørelser.  Sammen med gründerene har vi fått på plass et stort utviklingsprosjekt fra Norges Forskningsråd, og ser nå etter kunder som ønsker å ha verdens beste skip i bølger.

«There is no doubt that this is of interest for smaller passenger vessels where comfort is important, including yachts»

— Espen Øino, Superyacht designer

Fantastiske resultat

Sammen med gründerene er vi nå godt i gang med å utvikle en løsning på et 160 år gammelt problem. Løsningen vil gi betydelige drivstoffbesparelser hos skip, noe som er viktig både fra et økonomisk, men også et miljømessig, perspektiv, hvilket gjør arbeidet svært meningsfylt.

En smart løsning på et 160 år gammelt problem

Vil du jobbe med oss?