Møt laget

Tel: 901 46 010

jan@cofounder.no

Jan Biti

Managing Partner

Jan har over 20 års erfaring med utvikling, finansiering og ledelse av teknologibedrifter. Jan har vært sentral etableringen av mange suksessbedrifter, gjerne med utspring fra høyteknologiske miljøer som NTNU, SINTEF, Statoil, og Telenor.

Tel: 479 00 479

rune@cofounder.no

Rune Bjerke

Partner

Rune har over 20 års erfaring fra teknologiselskaper. Han har vært leder for en rekke suksessfulle etableringer, herunder Plasus Technologies (venture-finansiert og solgt til DEFA), og TelCage (Telenor-spinoff og solgt til Steinsvik-Gruppen).

Tel: 402 26 551

morten@cofounder.no

Morten Frøseth

Partner

Morten har over 15 års erfaring med utvikling og ledelse av særlig forskningstunge oppstartsselskaper, mest nylig Crayonano, som er en spinoff fra NTNUs ledende miljø innen nanoteknologi.

Tel: 472 54 658

sven@cofounder.no

Sven J. Kolstø

Partner

Sven har variert erfaring som gründer av Havtek og leder av flere vekstselskap, samt politisk bakgrunn fra Stoltenberg 2-regjeringen.

Tel: 909 85 614

thomas@cofounder.no

Thomas Sperle

Partner og CTO

Thomas har 20 års erfaring som teknologileder fra olje og gass industrien, innen F&U, drift,  produksjon, utbygging og internasjonal forretningsutvikling. Han har 10 års erfaring fra Equinor og har de siste 7 årene vært CTO i oljeserviceselskapet RESMAN. 

Tel: 478 44 780

vilde@cofounder.no

Vilde Kvarberg

Forretningsutvikler

Vilde har bakgrunn fra NTNU Entreprenørskolen og har jobbet med forretningsutvikling, markedsføring og økonomi i ulike teknologiselskaper og oppstartprosjekter. Hun er tidligere medgründer av Easy Intervals.

Anerkjente

 Vi har etablert og bygget selskaper i samarbeid med ledende industriselskaper som Statoil og Telenor, forskningsinstitusjoner som NTNU, SINTEF og Kjeller-instituttene og anerkjente venture- og investeringsmiljøer i Norge. Andre stoler på oss – vi vet hva som skal til. Vårt engasjement tiltrekker derfor alltid andre partnere og investorer.

Erfarne

Vi har gjort det før, og vet hvilke verdiøkende grep som må tas for å tiltrekke pilotkunder, partnere og investorer. Vi kjenner de fleste problemstillinger som vekstselskaper går igjennom og vet hvordan de løses på enklest mulig vis. Vi har skaffet betydelig finansiering til en lang rekke selskaper, med kombinasjoner mellom egenkapital og offentlige tilskudd.

Kontaktinfo