Optoscale Case Study

Hva

Avansert sensorikk til oppdrettsbransjen

CoFounders rolle:

CEO/Gründer

Milliarder verdiskapning for næringen

Ansatte

Millioner i finansiering

OptoScale er et CoFounder-initiert selskap, der vi hadde kjennskap til bransje og problem, samt en idè om hvordan det kunne løses. Vi tok med oss Eiolf Vikhagen som medgründer i stiftelsen av selskapet, da vi alltid ønsker å ha en ”teknisk bauta” som selskapet kan bygges på og rundt.

Fra CoFounder gikk Sven J. Kolstø inn som daglig leder, og sørget for at selskapet ble finansiert opp ved hjelp av kundefinansiering og forskningsmidler fra Norges Forskningsråd. Dette muliggjorde en hurtig utviklingstakt for selskapet, med første ordentlige prototypetest et halv år etter oppstart av arbeidet. Vi har hatt fokus på å få operative erfaringer, og har mer eller mindre hatt kontinuerlig testing i sjø siden dette.

«CoFounders bidrag i OptoScale har vært avgjørende for fremdriften vi har hatt»
— Eiolf Vikhagen, CTO i OptoScale AS
CoFounders rolle har vært å lede den kommersielle delen av selskapet, samt å være med å definere målsetninger og følge opp den tekniske utviklingen. Med gjensidig respekt for fagene klarer har vi klart å på kort tid bygge opp et solid teknisk fundament, med patentsøkt teknologi, og nye ideer på trappene.

Gjennom vår fokus på det kommersielle har selskapets medgründer, Eiolf Vikhagen, kunnet fokusere på teknisk utvikling, mens vi har forhandlet avtaler med kunder, finansieringsordninger, med mere. Dette er måten vi ønsker å jobbe på, med enere som får lov å gjøre det man er best til, da skaper vi store resultater sammen!

For mer informasjon om selskapet, se optoscale.no

Resultat

Selskapet har i løpet av to års drift sikret seg solid interesse fra de største oppdrettselskapene i verden. Selskapapet ble premiert med innovasjonspris på næringens største messe, Aqua Nor, i 2017 for arbeidet med produktet.

Selskapet skal nå ut i en vekstfase.

«OptoScale har vært et fantastisk selskap å lede, og er i ferd med å vokse seg til et ledende selskapet innen vektmåling av fisk. Dette er resultatet av et godt team og hardt arbeid, over tid»
— Sven J. Kolstø, Daglig leder, Optoscale

Vil du jobbe med oss?