CoFounder Team

CoFounder og Converto etablerer nytt investerings- og forvaltningsmiljø i Midt-Norge

CoFounder er stolt av å kunne annonsere at vi, sammen med Converto, er blitt valgt som fondsforvalter for SpareBank 1 SMN sitt nye såkornsfond, Såkorn 1 Midt. Sammen med Converto etablerer vi CC Capital, et nytt forvaltningsselskap med ressurser fra begge parter, som forener trøndersk forskningskapital og sunnmørsk industrikapital.

Målet bak vår felles satsning er å skape bærekraftig midtnorsk verdiskapning, gjennom investeringer i vekstselskap i Trøndelag og Møre og Romsdal. CC Capital vil bidra til at regionen blir mer attraktiv for etablering og utvikling av bedrifter med nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial, og i forlengelsen av det – tiltrekke seg flere større og kompetente kapitalmiljøer.

SpareBank 1 SMN legger hele 150 millioner kroner på bordet i fondet, i det som er den største enkeltstående investeringen banken har gjort fra sitt samfunnsutbytte noensinne. Målet i perioden som kommer er å matche deres investering, slik at fondet får en forvaltningskapital på minimum 300 millioner kroner.

CoFounder Team

CoFounder er et tidligfase-investeringsmiljø med base i Trondheim og forvalter 180 millioner kroner på vegne av KLP og Investinor. Selskapet har 7 ansatte og har investert i mer enn 40 teknologiselskaper med egne midler og forvaltningskapital siden 2010, hvorav de aller fleste investeringene er gjort i Midt-Norge. CoFounder har spesialisert seg på spin-offs fra forsknings- og industrimiljøer og har hatt operative roller som CEO og CFO i 23 av porteføljeselskapene. CoFounder`s operasjonelle erfaring og nettverk innen tidligfasesegmentet vil sikre god dealflow, redusert risiko og attraktive innganger for det nye fondet.

Converto har hovedkontor i Ålesund og er nordvestlandets største uavhengige strategi- og finansrådgiver. Selskapet har 24 ansatte med sterk industriell- og finansiell kompetanse, inkludert et team av analytikere som sammen med dedikerte forvaltningsressurser jobber med aktivt eierskap i porteføljeselskapene. Converto Forvaltning har omtrent 2,2 milliarder kroner under forvaltning fordelt på 4 mandat med til sammen 17 porteføljeselskaper. Forvaltningen omfatter egen-initierte investeringer i Novela-strukturen, såkorn-investeringer i Midvest Fondene og en investeringsportefølje på 9 selskaper for Aker ASA. Converto sin scale-up-erfaring bidrar til vekst, operasjonelle forbedringer og gode exit-muligheter for det nye fondet.

CC Capital har bred kompetanse og nettverk for å forvalte fondet. Sammen utgjør vi et erfarent og profesjonelt team med lang erfaring i alle selskapets livsfaser fra start til exit. Med lokasjoner i Trondheim og Ålesund dekker vi hele det geografiske nedslagsfeltet for fondet, og vi samler et bredt og sterkt økosystem og nettverk i hele regionen​. 

Ta kontakt

Har du en idé du ønsker vi skal vurdere? Send oss en mail på epost@cofounder.no

Har du spørsmål eller andre henvendelser?
Cristina Santos | cristina@cofounder.no | +47 922 60 166
Jan Biti | jan@cofounder.no | +47 90146 010