C-Feed Case Study

Hva

Produksjon av levende startfôr til oppdrettsindustrien

CoFounders rolle:

CEO og Cofounder

 

Milliarder copepode-egg produsert per dag

Ansatte

Millioner i finansiering

C-Feed er en spin-off fra SINTEF Fiskeri og havbruk, som CoFounder var instrumentell ved etableringen av. Vi hadde god kjennskap til oppdrettsbransjen fra før, men ikke denne delen av den biologiske verdikjeden. Vi begynte å jobbe med prosjektet sammen med SINTEF Fiskeri og havbruk høsten 2013, gikk inn som medgründer ved stiftelsen i april 2014, og Rune Bjerke tok da rollen som daglig leder.

CoFounder inngikk kontrakter med SINTEF som underleverandør i den første fasen, og startet parallelt rekruttering av et egne ansatte i selskapet, både CTO, biologer og produksjonspersonell. Initielt skjedde teknologiutvikling og produksjon i kjelleren hos SINTEF SEALAB, men ett år etter stiftelsen var finansieringen på plass for etablering av det første fullskala produksjonsanlegget i Vanvikan. I løpet av det første året var CoFounder instrumentell i å skaffe 11 millioner kroner i offentlig tilskudd fra blant annet Innovasjon Norge og 15 millioner kroner i egenkapital.

I løpet av det første året var CoFounder instrumentell i å skaffe 11 millioner kroner i offentlig tilskudd fra blant annet Innovasjon Norge og 15 millioner kroner i egenkapital.
«CoFounder var helt avgjørende i etableringen av C-Feed i de 2 første årene, med alt fra teamoppbygging til finansieringen av C-Feeds første store produksjonsanlegg»
— Reid Hole, styreleder i C-Feed AS

Fra første dag var det fokus på det kommersielle og å forstå kundenes behov mer i detalj. Dette påvirket blant annet leveransemodellen – i stedet for å levere copepode-egg, ville de første kundene i større grad ha levende copepoder ferdig levert på døra. En ny utfordring for oss var å måtte forholde oss til biologiens uforutsigbarhet og kompleksitet, med hendelser som var svært vanskelig å forutsi på forhånd.

Høsten 2015, ca 2 år etter at vi startet å arbeide med prosjektet, tok en erfaren leder fra oppdrettsindustrien over daglig leder rollen. Samtidig gikk Jan Biti inn i styret, og en ny fase begynte både selskapet og CoFounders rolle

For mer informasjon om selskapet, se
www.c-feed.no

Resultat

Selskapet har i løpet av 3,5 års utvikling og drift etablert et verdensledende og høyeffektivt produksjonsanlegg for copepoder, og møtes med stor interesse i industrien, både hos kunder og hos de store forselskapene.

Selskapet er nå i en kommersiell fase.

«C-Feed er et godt eksempel på et klassisk CoFounder-prosjekt — ”deep tech” med stort verdipotensial fra et ledende forskningsmiljø, og hvor vi tar selskapet gjennom den første fasen, fram til en erfaren leder fra den aktuelle industrien lar seg rekruttere»

– Jan Biti, partner CoFounder

Vil du jobbe med oss?