MARINE RÅSTOFF – TROMSØ

Er det mulig å gjøre business av rekeskall,
lakseskinn og kjøling til småbåter? 

Dette var noen av utfordringene da CoFounder og Biotech North gjennomførte KLP Trykktanken Marine Råstoff, juni 2021. 
Fokusområde: Bærekraftig og bedre utnyttelse av marine råstoff

Deltakere: 

  • Myre Havbruk
  • Marealis Innovation/Stella Polearis
  • Polarmat
  • Norskin

Prosessen resulterte i teknologiavklaring og problemløsning for ett selskap, vurdering og beregning av skaleringspotensiale og strategi, og grundige investerings- og markedsanalyser for etablering av storskala hydrolyseanlegg for et annet.  For ett av selskapene var fokuset å avklare hvorvidt ideen var levedyktig – og prosessen resulterte i etablering av en spin-off med CoFounder på eiersiden. 

Selskapene presenterte resultatet og pitchet sine ideer til et panel bestående av Innovasjon Norge, Aage Schaanning (KLP), Gunnar Rørstad (Calanus), Ståle Indregård (Aino Invest) og Merete Kristiansen (Akvaplan-Niva). 

INDUSTRI – MO I RANA

Teknologi for en grønnere industri på Helgeland

I samarbeid med ACT gjennomførte vi KLP Trykktanken Industri for første gang, med fokus på ny teknologi for en grønnere prosess- og leverandørindustri, høsten 2020.

Fokusområde: Teknologi for økt konkurransekraft og bærekraft i norsk industri

Deltakere: 

  • Momek
  • Sintef Norlab
  • Miljøteknikk Terrateam
  • Truck og Maskin

Samtlige deltakere har siden KLP Trykktanken oppnådd gode resultater med sine ideer, med både etablering av pilotanlegg hos kunde og etablering av spin-off, med CoFounder som investor. 

 

Kontaktinfo

Nysgjerrig på Trykktanken? Har dere ambisjoner om å bygge noe som kan bli stort? Eller burde vi gjennomført en Trykktank i ditt miljø? Ta kontakt med CoFounder for en uforpliktende prat.

Vilde Kvarberg – 478 44 780 – vilde@cofounder.no

Jan Biti – 901 46 010 – jan@cofounder.no