Accountech

Accountech

Accountech Teknologidrevet regnskapshus etablert for å levere tilpassede tjenester til teknologiselskap. Solgt til BDO i 2018.

Rolle: CoFounder, forretningsutvikler og styreleder.

Telemotix

Telemotix

Telemotix utvikler og leverer løsninger og algoritmer for scoring av kjøreatferd på Nordiske forhold, til forsikringsselskaper, eiere og forvaltere av større personbilparker.

Rolle: CoFounder, forretningsutvikler og styreleder.

Heavelock

Heavelock

Heavelock leverer teknologi for å redusere såkalte «surge and swab» underveis i boring av oljebrønner.

Rolle: CoFounder, CEO og styreleder

Petrostreamz

Petrostreamz

Petrostreamz leverer programvaren Pipe-It og tjenester for å optimalisere produksjon fra olje- og gassfelt. Ved hjelp av Pipe-It kan en bygge numerisk integrerte produksjonsmodeller og dermed maksimere utnyttelse av infrastruktur.

Rolle: Tidligere CEO og styremedlem.

Telcage

Telcage

TelCage utvikler og leverer løsninger for fjerndrift og fjernovervåkning av oppdrettsanlegg. TelCage ble solgt til Steinsvik Gruppen i september 2014.

Rolle: CoFounder og styreleder