Heavelock Solutions

Heavelock Solutions

Heavelock Solutions leverer simuleringer og studier for boring av oljebrønner, og bidrar til reduserte problemer tilknyttet såkalt «surge & swab» underveis i boringen.

Rolle: CoFounder, CEO og styreleder

Empig

Empig

Empig er et prosesseringsanlegg for fjerning av voks- og hydratavleiringer i oljerør basert på en magnetisk styrt og hul renseplugg. Konseptet vil erstatte kostbare, miljøfarlige og kompliserte metoder som brukes i dag.

Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem.