+47 90146010 epost@cofounder.no
Heavelock Solutions

Heavelock Solutions

Heavelock Solutions leverer simuleringer og studier for boring av oljebrønner, og bidrar til reduserte problemer tilknyttet såkalt «surge & swab» underveis i boringen.

Rolle: CoFounder, CEO og styreleder

Scout Drone Inspection

Scout Drone Inspection

Scout Drone Inspection utvikler et drone-system for inspeksjon av innvendige strukturer, som blant annet skipstanker og offshore oljetanker.

Rolle: Investor og styremedlem.

Indusenz

Indusenz

Indusenz Enkle og trådløse sensorer for å måle korrosjon under isolasjon, som er et stort problem for mange prosessanlegg.

Rolle: CoFounder, forretningsutvikler og styreleder.

Empig

Empig

Empig er et prosesseringsanlegg for fjerning av voks- og hydratavleiringer i oljerør basert på en magnetisk styrt og hul renseplugg. Konseptet vil erstatte kostbare, miljøfarlige og kompliserte metoder som brukes i dag.

Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem.