+47 90146010 epost@cofounder.no
Indusenz

Indusenz

Indusenz Enkle og trådløse sensorer for å måle korrosjon under isolasjon, som er et stort problem for mange prosessanlegg.

Rolle: Medgründer, forretningsutvikler og styreleder.

Heavelock

Heavelock

Heavelock løser et stort og uløst problem for oljenæringen: Når man borer fra en flytende rigg i bølger vil borestrengen bevege seg opp og ned med bølgene under såkalte «connections». Heavelock sin løsning er en autonom ventil som gjør det mulig å bore på steder man før ikke kunne.

Rolle: CoFounder, CEO og styreleder

Empig

Empig

Empig er et prosesseringsanlegg for fjerning av voks- og hydratavleiringer i oljerør basert på en magnetisk styrt og hul renseplugg. Konseptet vil erstatte kostbare, miljøfarlige og kompliserte metoder som brukes i dag.

Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem.