+47 90146010 epost@cofounder.no
SonoClear

SonoClear

SonoClear er et medisinsk teknisk selskap som utvikler en ny patentbeskyttet akustisk koplingsvæske som benyttes under ultralydveiledet diagnostikk og kirurgi. Selskapet har utspring fra ultralydmiljøet i SINTEF.

Rolle: CoFounder og CEO

Nisonic

Nisonic

NiSonic utvikler en innovativ, patentsøkt programvareteknologi som muliggjør ikke-invasiv måling av forhøyet intrakranielt trykk ved bruk av eksisterende medisinsk ultralydutstyr.

Rolle: CoFounder og CEO