Cimon Medical

Cimon Medical

Cimon Medical er et medisinsk teknisk selskap som utvikler en ny patentbeskyttet metode for å kontinuerlig måle blodgjennomstrømning hos pasienten. Selskapet har utspring fra ultralydmiljøet ved NTNU.

Rolle: Investor og styremedlem

SonoClear

SonoClear

SonoClear er et medisinsk teknisk selskap som utvikler en ny patentbeskyttet akustisk koplingsvæske som benyttes under ultralydveiledet diagnostikk og kirurgi. Selskapet har utspring fra ultralydmiljøet i SINTEF.

Rolle: CoFounder og CEO

Nisonic

Nisonic

NiSonic utvikler en innovativ, patentsøkt programvareteknologi som muliggjør ikke-invasiv måling av forhøyet intrakranielt trykk ved bruk av eksisterende medisinsk ultralydutstyr.

Rolle: CoFounder og styremedlem