Probotic

Probotic

Probotic utvikler en autonom vaskerobot til bruk for nøter i oppdrettsmerden. Med en fullstendig selvgående notvasker som hverken krever tilsyn eller ekstra infrastruktur på merden, tilbyr Probotic markedets beste løsning for notvask.

Rolle: CoFounder og styremedlem

C-Feed

C-Feed

C-Feed produserer copepoder (hoppekreps) og copepodeegg som startfór for marin fisk, krepsdyr og andre marine organismer.

Rolle: CoFounder, styremedlem og tidligere CEO.

Wavefoil

Wavefoil

Wavefoil er et teknologiselskap med utspring fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Selskapet kommersialiserer en patentsøkt bølgefoil som er et resultat av 7 års delvis industrifinansiert forskning.

Rolle: Forretningsutvikler

Optoscale

Optoscale

OptoScale hjelper fiskeoppdrettere finne ut hvor mye fisk de har i sjøen. OptoScale sin løsning kan måle biomassen med en nøyaktighet som langt overgår alt tilgjengelig på markedet i dag.

Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem