+47 90146010 epost@cofounder.no

Portefølje

IKT og Elektronikk

IKT og Elektronikk

Havbruk

Havbruk

Olje og Gass

Olje og gass

Olje og Gass

Medisinsk Teknologi

Indusenz

Indusenz Enkle og trådløse sensorer for å måle korrosjon under isolasjon, som er et stort problem for mange prosessanlegg.

Rolle: Medgründer, forretningsutvikler og styreleder.

Wavefoil

Wavefoil er et teknologiselskap med utspring fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Selskapet kommersialiserer en patentsøkt bølgefoil som er et resultat av 7 års delvis industrifinansiert forskning.

Rolle: Forretningsutvikler

Dintero

Dintero AS utvikler en tjeneste som forenkler, integrerer og effektiviserer prosesser tilknyttet betaling, lojalitetsprogrammer, salg gjennom omni-kanal og forvaltning av kundeinnsikt.

Rolle: Investor, finansiering.

Sikom

Sikom Connect AS utvikler og leverer programvaretjenester innenfor den nye “internet of things”-industrien. Tjenestene muliggjør rask og rimelig utvikling og drift av “sensor til internett”-applikasjoner.

Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem.

Nisonic

NiSonic utvikler en innovativ, patentsøkt programvareteknologi som muliggjør ikke-invasiv måling av forhøyet intrakranielt trykk ved bruk av eksisterende medisinsk ultralydutstyr.

Rolle: CoFounder og CEO

Optoscale

OptoScale hjelper fiskeoppdrettere finne ut hvor mye fisk de har i sjøen. OptoScale sin løsning kan måle biomassen med en nøyaktighet som langt overgår alt tilgjengelig på markedet i dag.

Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem

Cimon Medical

Cimon Medical er et medisinsk teknisk selskap som utvikler en ny patentbeskyttet metode for å kontinuerlig måle blodgjennomstrømning hos pasienten. Selskapet har utspring fra ultralydmiljøet ved NTNU.

Rolle: Investor og styremedlem

SonoClear

SonoClear er et medisinsk teknisk selskap som utvikler en ny patentbeskyttet akustisk koplingsvæske som benyttes under ultralydveiledet diagnostikk og kirurgi. Selskapet har utspring fra ultralydmiljøet i SINTEF.

Rolle: CoFounder og CEO

Idletechs

Idletechs utvikler programvare som hjelper kunder til å forstå og utnytte de enorme data som kommer fra moderne sensorer som for eksempel hyperspektral videokameraer eller overvåking av roterende maskineri som skipsmotorer og vindmøller.

Rolle: CEO og styremedlem

C-Feed

C-Feed produserer copepoder (hoppekreps) og copepodeegg som startfór for marin fisk, krepsdyr og andre marine organismer.

Rolle: CoFounder, styremedlem og tidligere CEO.

CrayoNano

CrayoNano utvikler og kommersialiserer et nytt hybrid materialsystem, hvor halvledere produseres på grafén. Selskapet er basert på verdensledende og patentert teknologi utviklet på NTNU.

Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem.

Heavelock

Heavelock løser et stort og uløst problem for oljenæringen: Når man borer fra en flytende rigg i bølger vil borestrengen bevege seg opp og ned med bølgene under såkalte «connections». Heavelock sin løsning er en autonom ventil som gjør det mulig å bore på steder man før ikke kunne.

Rolle: CoFounder, CEO og styreleder

Empig

Empig er et prosesseringsanlegg for fjerning av voks- og hydratavleiringer i oljerør basert på en magnetisk styrt og hul renseplugg. Konseptet vil erstatte kostbare, miljøfarlige og kompliserte metoder som brukes i dag.

Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem.

Eco Materials

Eco Materials skaper et bærekraftig kretsløp innenfor plateproduksjon til byggebransjen og annen møbelproduksjon ved å utvikle teknologi for gjenvinning av tremateriale, samt etablere en sirkulær verdikjede.

Rolle: Investor, CFO og styremedlem.

Solgt

Accountech

Accountech Teknologidrevet regnskapshus etablert for å levere tilpassede tjenester til teknologiselskap. Solgt til BDO i 2018.

Rolle: CoFounder, forretningsutvikler og styreleder.

Telemotix

Telemotix utvikler og leverer løsninger og algoritmer for scoring av kjøreatferd på Nordiske forhold, til forsikringsselskaper, eiere og forvaltere av større personbilparker.

Rolle: CoFounder, forretningsutvikler og styreleder.

Telcage

TelCage utvikler og leverer løsninger for fjerndrift og fjernovervåkning av oppdrettsanlegg. TelCage ble solgt til Steinsvik Gruppen i september 2014.

Rolle: CoFounder og styreleder

Ablepay

AblePay Technologies kombinerer den sikre plattformen i et SIM/smartkort med Bluetooth low energy (BLE), for å muliggjøre og levere mobile betalingsløsninger og beacon tjenester.

Rolle: CEO

Petrostreamz

Petrostreamz leverer programvaren Pipe-It og tjenester for å optimalisere produksjon fra olje- og gassfelt. Ved hjelp av Pipe-It kan en bygge numerisk integrerte produksjonsmodeller og dermed maksimere utnyttelse av infrastruktur.

Rolle: Tidligere CEO og styremedlem.