Hva vi tilbyr

CoFounder Start

Har du en unik ide eller teknologi, og ønsker erfarne gründere med på eiersiden og for dag-til-dag-arbeidet med å bygge et vekstselskap?

Vi kan investere så tidlig som ved selskapsetablering, gjerne i selskap basert på teknologi fra forskningsmiljøer eller teknologibedrifter, da ofte med ansvar for initiell daglig ledelse, eller som aktive rådgivere.

I CoFounder Start går vi inn med hud og hår, og er med både for å sette retning og fart i selskapet – vi gjør det sammen!

CoFounder Scale

Har ditt selskap kommet forbi den første startgropen, og du er klar for å hente kapital for å akselerere veksten, så kan vi investere mellom NOK 2 – 10 millioner for å sette fart på selskapets vekst, sammen med gründerne og andre investorer.

Vi tar gjerne en aktiv rolle i teamet, og bidrar med vår erfaring i dag-til-dag arbeidet, heller enn bare i rollen som styreleder eller -medlem. Vi hjelper deg med å sette retning, fokusere på de riktige tingene og gir tilgang til vårt omfattende nettverk.

«CoFounder var helt avgjørende i etableringen av C-Feed i de 2 første årene, med alt fra teamoppbygging til finansieringen av C-Feeds første store produksjonsanlegg»

— Reid Hole, styreleder i C-Feed AS

Vil du jobbe med oss?