+47 90146010 epost@cofounder.no

Historier

Eksempler på hvordan vi jobber
C-Feed

C-Feed

C-Feed er en spin-off fra SINTEF Fiskeri og havbruk, som CoFounder var instrumentell ved etableringen av.

Wavefoil

Wavefoil

To gründere fra marin-miljøet på NTNU kom til oss med en ide som kunne løse et 160 år gammelt problem

Optoscale

Optoscale

OptoScale utvikler en avansert vektmåler for laks. CoFounder var idehaver i selskapet, og leder det fortsatt.