C-Feed Case Study

What

Production of live starter feed for the aquaculture industry

CoFounder’s role

Billion copepod eggs produced per day

Employees

Millions of financing

C-Feed is a spin off from SINTEF Ocean, where CoFounder was part of the founding team. We started working with the case before it was founded, and took the role as CEO in 2014.

Rune Bjerke from CoFounder was in charge for building the organization, securing funding, and building production facilities. In total we secured 26 million in financing during the early phase of the company.

During the first year CoFounder secured NOK 11 million public funding, and NOK 15 million in equity financing.
«CoFounder was key in the founding of C-Feed, doing everything from building the team, to financing C-Feed’s first production plant»
— Reid Hole, Chairman of the board at C-Feed AS
From day one we focused on the commercial aspects of the business, and in particular understanding what the customers really wanted. Among other, this affected the delivery model. Instead of delivering copepod eggs, the first customers rather wanted living copepods delivered to their doors.

Result

During the 3,5 year lifetime of the company it has established a world-leading and effective production plant for copepods. This has given the company strong attraction from the industry, both from customers and other large feed companies.
«C-Feed is a good example of a classical CoFounder project: «deep tech» with a large potential where we guide the company through the first phase before we can employ an experienced industry leader, which we have now done in C-Feed.»
– Jan Biti, partner CoFounder

Would you like to work with us?

C-Feed Case Study

Hva

Produksjon av levende startfôr til oppdrettsindustrien

CoFounders rolle:

CEO og Cofounder

 

Milliarder copepode-egg produsert per dag

Ansatte

Millioner i finansiering

C-Feed er en spin-off fra SINTEF Fiskeri og havbruk, som CoFounder var instrumentell ved etableringen av. Vi hadde god kjennskap til oppdrettsbransjen fra før, men ikke denne delen av den biologiske verdikjeden. Vi begynte å jobbe med prosjektet sammen med SINTEF Fiskeri og havbruk høsten 2013, gikk inn som medgründer ved stiftelsen i april 2014, og Rune Bjerke tok da rollen som daglig leder.

CoFounder inngikk kontrakter med SINTEF som underleverandør i den første fasen, og startet parallelt rekruttering av et egne ansatte i selskapet, både CTO, biologer og produksjonspersonell. Initielt skjedde teknologiutvikling og produksjon i kjelleren hos SINTEF SEALAB, men ett år etter stiftelsen var finansieringen på plass for etablering av det første fullskala produksjonsanlegget i Vanvikan. I løpet av det første året var CoFounder instrumentell i å skaffe 11 millioner kroner i offentlig tilskudd fra blant annet Innovasjon Norge og 15 millioner kroner i egenkapital.

I løpet av det første året var CoFounder instrumentell i å skaffe 11 millioner kroner i offentlig tilskudd fra blant annet Innovasjon Norge og 15 millioner kroner i egenkapital.
«CoFounder var helt avgjørende i etableringen av C-Feed i de 2 første årene, med alt fra teamoppbygging til finansieringen av C-Feeds første store produksjonsanlegg»
— Reid Hole, styreleder i C-Feed AS

Fra første dag var det fokus på det kommersielle og å forstå kundenes behov mer i detalj. Dette påvirket blant annet leveransemodellen – i stedet for å levere copepode-egg, ville de første kundene i større grad ha levende copepoder ferdig levert på døra. En ny utfordring for oss var å måtte forholde oss til biologiens uforutsigbarhet og kompleksitet, med hendelser som var svært vanskelig å forutsi på forhånd.

Høsten 2015, ca 2 år etter at vi startet å arbeide med prosjektet, tok en erfaren leder fra oppdrettsindustrien over daglig leder rollen. Samtidig gikk Jan Biti inn i styret, og en ny fase begynte både selskapet og CoFounders rolle

For mer informasjon om selskapet, se
www.c-feed.no

Resultat

Selskapet har i løpet av 3,5 års utvikling og drift etablert et verdensledende og høyeffektivt produksjonsanlegg for copepoder, og møtes med stor interesse i industrien, både hos kunder og hos de store forselskapene.

Selskapet er nå i en kommersiell fase.

«C-Feed er et godt eksempel på et klassisk CoFounder-prosjekt — ”deep tech” med stort verdipotensial fra et ledende forskningsmiljø, og hvor vi tar selskapet gjennom den første fasen, fram til en erfaren leder fra den aktuelle industrien lar seg rekruttere»

– Jan Biti, partner CoFounder

Vil du jobbe med oss?