+47 90146010 epost@cofounder.no

Møt laget

Tel: 901 46 010

jan@cofounder.no

Jan Biti

Managing Partner

Jan har over 20 års erfaring med utvikling, finansiering og ledelse av teknologibedrifter. Jan har vært sentral etableringen av mange suksessbedrifter, gjerne med utspring fra høyteknologiske miljøer som NTNU, SINTEF, Statoil, og Telenor.

Tel: 479 00 479

rune@cofounder.no

Rune Bjerke

Partner

Rune har over 20 års erfaring fra teknologiselskaper. Han har vært leder for en rekke suksessfulle etableringer, herunder Plasus Technologies (venture-finansiert og solgt til DEFA), og TelCage (Telenor-spinoff og solgt til Steinsvik-Gruppen).

Tel: 402 26 551

morten@cofounder.no

Morten Frøseth

Partner

Morten har over 15 års erfaring med utvikling og ledelse av særlig forskningstunge oppstartsselskaper, mest nylig Crayonano, som er en spinoff fra NTNUs ledende miljø innen nanoteknologi.

Tel: 472 54 658

sven@cofounder.no

Sven J. Kolstø

Partner

Sven har variert erfaring som gründer av Havtek og leder av flere vekstselskap, samt politisk bakgrunn fra Stoltenberg 2-regjeringen.

Tel: 995 91 539

eli@cofounder.no

Eli Grong Aursand

Senior forretningsutvikler

Eli har i over 10 år vært sentral i NTNU sin forvalter av innovasjon og idèer, og har vært viktig for utviklingen av svært mange spennende vekstselskap fra ulike områder på NTNU.

Anerkjente

 Vi har etablert og bygget selskaper i samarbeid med ledende industriselskaper som Statoil og Telenor, forskningsinstitusjoner som NTNU, SINTEF og Kjeller-instituttene og anerkjente venture- og investeringsmiljøer i Norge. Andre stoler på oss – vi vet hva som skal til. Vårt engasjement tiltrekker derfor alltid andre partnere og investorer.

Erfarne

Vi har gjort det før, og vet hvilke verdiøkende grep som må tas for å tiltrekke pilotkunder, partnere og investorer. Vi kjenner de fleste problemstillinger som vekstselskaper går igjennom og vet hvordan de løses på enklest mulig vis. Vi har skaffet betydelig finansiering til en lang rekke selskaper, med kombinasjoner mellom egenkapital og offentlige tilskudd.