+47 90146010 epost@cofounder.no

Portefølje

IKT og Elektronikk

IKT og Elektronikk

Havbruk

Havbruk

Olje og Gass

Olje og gass

Olje og Gass

Medisinsk Teknologi

Wavefoil

Wavefoil er et teknologiselskap med utspring fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Selskapet kommersialiserer en patentsøkt bølgefoil som er et resultat av 7 års delvis industrifinansiert forskning.

Rolle: Forretningsutvikler

Sikom

Sikom Connect AS utvikler og leverer programvaretjenester innenfor den nye “internet of things”-industrien. Tjenestene muliggjør rask og rimelig utvikling og drift av “sensor til internett”-applikasjoner.

Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem.

Nisonic

NiSonic utvikler en innovativ, patentsøkt programvareteknologi som muliggjør ikke-invasiv måling av forhøyet intrakranielt trykk ved bruk av eksisterende medisinsk ultralydutstyr.

Rolle: CoFounder og CEO

Optoscale

OptoScale hjelper fiskeoppdrettere finne ut hvor mye fisk de har i sjøen. OptoScale sin løsning kan måle biomassen med en nøyaktighet som langt overgår alt tilgjengelig på markedet i dag.

Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem

SonoClear

SonoClear er et medisinsk teknisk selskap som utvikler en ny patentbeskyttet akustisk koplingsvæske som benyttes under ultralydveiledet diagnostikk og kirurgi. Selskapet har utspring fra ultralydmiljøet i SINTEF.

Rolle: CoFounder og CEO

Idletechs

Idletechs utvikler programvare som hjelper kunder til å forstå og utnytte de enorme data som kommer fra moderne sensorer som for eksempel hyperspektral videokameraer eller overvåking av roterende maskineri som skipsmotorer og vindmøller.

Rolle: CEO og styremedlem

C-Feed

C-Feed produserer copepoder (hoppekreps) og copepodeegg som startfór for marin fisk, krepsdyr og andre marine organismer.

Rolle: CoFounder, styremedlem og tidligere CEO.

CrayoNano

CrayoNano utvikler og kommersialiserer et nytt hybrid materialsystem, hvor halvledere produseres på grafén. Selskapet er basert på verdensledende og patentert teknologi utviklet på NTNU.

Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem.

Ablepay

AblePay Technologies kombinerer den sikre plattformen i et SIM/smartkort med Bluetooth low energy (BLE), for å muliggjøre og levere mobile betalingsløsninger og beacon tjenester.

Rolle: CEO

Heavelock

Heavelock løser et stort og uløst problem for oljenæringen: Når man borer fra en flytende rigg i bølger vil borestrengen bevege seg opp og ned med bølgene under såkalte «connections». Heavelock sin løsning er en autonom ventil som gjør det mulig å bore på steder man før ikke kunne.

Rolle: CoFounder, CEO og styreleder

Empig

Empig er et prosesseringsanlegg for fjerning av voks- og hydratavleiringer i oljerør basert på en magnetisk styrt og hul renseplugg. Konseptet vil erstatte kostbare, miljøfarlige og kompliserte metoder som brukes i dag.

Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem.

Solgt

Telemotix

Telemotix utvikler og leverer løsninger og algoritmer for scoring av kjøreatferd på Nordiske forhold, til forsikringsselskaper, eiere og forvaltere av større personbilparker.

Rolle: CoFounder, forretningsutvikler og styreleder.

Telcage

TelCage utvikler og leverer løsninger for fjerndrift og fjernovervåkning av oppdrettsanlegg. TelCage ble solgt til Steinsvik Gruppen i september 2014.

Rolle: CoFounder og styreleder

Petrostreamz

Petrostreamz leverer programvaren Pipe-It og tjenester for å optimalisere produksjon fra olje- og gassfelt. Ved hjelp av Pipe-It kan en bygge numerisk integrerte produksjonsmodeller og dermed maksimere utnyttelse av infrastruktur.

Rolle: Tidligere CEO og styremedlem.