Portefølje

Aktive engasjement

NISONIC

NiSonic utvikler en innovativ, patentsøkt programvareteknologi som muliggjør ikke-invasiv måling av forhøyet intrakranielt trykk ved bruk av eksisterende medisinsk ultralydutstyr. Utstyret vil være kostnadseffektivt, portabelt og kan muliggjøre raske og nøyaktige målinger både på sykehus og ute i felt. Selskapet er en spin-off from SINTEF og Red Cross War Memorial Children’s Hospital at University Of Cape Town (UCT). Rolle: CoFounder og CEO

WAVEFOIL

Wavefoil er et teknologiselskap med utspring fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Selskapet kommersialiserer en patentsøkt bølgefoil som er et resultat av 7 års delvis industrifinansiert forskning. Foilene bidrar til betydelig reduksjon av drivstoffkostnader og økt komfort for mannskap og passasjerer på fartøy ved å dra nytte av energien som er i bølger. Eiere av fiskefartøy, cruiseskip, tankbåter med mer kan spare store summer årlig på å installere en slik foil. Rolle: Forretningsutvikler

BRAINIMAGE

BrainImage er et medisinsk teknisk selskap som utvikler en ny patentbeskyttet akustisk koplingsvæske som benyttes under ultralydveiledet diagnostikk og kirurgi. Startmarkedet er nevrokirurgiske klinikker globalt og selskapet er nå i en klinisk uttestingsfase med sikte på å få produktet godkjent for salg i EU og USA. Selskapet har utspring fra ultralydmiljøet i SINTEF. Rolle: CoFounder og CEO

idletechs logo 200px
Idletechs utvikler programvare som hjelper kunder til å forstå og utnytte de enorme data som kommer fra moderne sensorer som for eksempel hyperspektral videokameraer eller overvåking av roterende maskineri som skipsmotorer og vindmøller. Fra rå-strømmer av data blir systematiske mønstre og sammenhenger automatisk oppdaget og modellert, og dataene lagres i et sterkt komprimert format. Programvaren drar ut essensen i dataene, gir mindre filstørrelser og færre, men mer følsomme alarmer. Dette gir brukere bedre oversikt over de prosessene som overvåkes. Selskapet ble etablert i 2014, og er lokalisert i Trondheim. Rolle: CEO og styremedlem
Besøk websiden

AblePay Logo
AblePay Technologies kombinerer den sikre plattformen i et SIM/smartkort med Bluetooth low energy (BLE), for å muliggjøre og levere mobile betalingsløsninger og beacon tjenester. BlueSIM løsningen er unik globalt, og kundene er POS terminal leverandører som vil oppgradere sine terminaler med BLE og andre tilbydere av mobilbetaling og beacon relaterte tjenester. Selskapet er opprinnelig en spin-off fra Telenor i 2009, men hovedutviklingen av teknologien har skjedd i SINTEF. Rolle: CEO
Besøk websiden

Heavelock Logo

Heavelock løser et stort og uløst problem for oljenæringen: Når man borer fra en flytende rigg i bølger vil borestrengen bevege seg opp og ned med bølgene under såkalte ”connections”. Dette kan skape både ødelagte brønner og verktøy, og i verste fall utblåsninger. Heavelock sin løsning baserer seg på flere år med forskning fra NTNU, og er en autonom ventil som gjør det mulig å bore på steder man før ikke kunne. Selskapet ble etablert november 2015, og er lokalisert i Trondheim. Rolle: CoFounder, CEO og styreleder
Besøk websiden

optomar-logo-03-web

OptoScale hjelper fiskeoppdrettere å finne ut hvor mye fisk de har i sjøen. Å vite den såkalte biomassen er svært verdifullt for oppdrettere, og dagens løsninger har ikke den ønskede nøyaktigheten i målingene, noe som fører til store tap både under oppfôring og i salgsprosessen. OptoScale sin løsning kan måle med en nøyaktighet som langt overgår alt tilgjengelig på markedet i dag. Selskapet ble etablert november 2015, og er lokalisert i Trondheim. Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem
Besøk websiden

C-Feed logo
C-Feed produserer copepoder (hoppekreps) og copepodeegg som startfór for marin fisk, krepsdyr og andre marine organismer. Vårt produkt gir unik verdi til havbruksnæringen ved å øke effektiviteten i oppdrett av eksisterende arter og muliggjøre oppdrett av nye attraktive arter. Vår produksjonsteknologi er basert på patenterte løsninger utviklet ved SINTEF Fiskeri og havbruk i Norge. Rolle: CoFounder, styremedlem og tidligere CEO.
Besøk websiden

Telemotix utvikler og leverer løsninger og algoritmer for scoring av kjøreatferd på Nordiske forhold, til forsikringsselskaper, eiere og forvaltere av større personbilparker. Egenutviklet teknologiplattform gir grunnlag for et bredt spekter av applikasjoner knyttet til bilen og sjåførens bruk av bilen, som gir kostnadsbesparelser og merverdi for kundene. Rolle: CoFounder, forretningsutvikler og styreleder.
Besøk websiden

Sikom Connect Logo

Sikom Connect AS utvikler og leverer programvaretjenester innenfor den nye “internet of things” industrien. Tjenestene muliggjør rask og rimelig utvikling og drift av “sensor til internett” applikasjoner, for eksempel smartbolig løsninger, fjernovervåkning og fjernstyring. Selskapet eier Sikom AS, som er nordisk markedsleder innenfor smart styring av varme på hytter, med 80.000 leverte løsninger. Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem.
Besøk websiden

CrayoNano

CrayoNano utvikler og kommersialiserer et nytt hybrid materialsystem, hvor halvledere produseres på grafén. Silisium kan med dette bli overflødig i en god del elektronikk. Materialsystemet åpner for helt nye anvendelsesområder som f.eks. bøyelige LED-skjermer og høyeffektive solceller. Selskapet er basert på verdensledende og patentert teknologi utviklet på NTNU, og innehar eksklusive lisenser for alle relevante anvendelsesområder. Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem.
Besøk websiden

Empig

Empig er et prosesseringsanlegg for fjerning av voks- og hydratavleiringer i oljerør basert på en magnetisk styrt og hul renseplugg. Konseptet vil erstatte kostbare, miljøfarlige og kompliserte metoder som brukes i dag. Metoden vil også åpne for subsea olje og gassproduksjon lengre fra land eller eksisterende infrastruktur enn det som er mulig i dag. Selskapet ble etablert i januar 2011 og er lokalisert i Trondheim. Rolle: CoFounder, CEO og styremedlem.
Besøk websiden

Petrostreamz

Petrostreamz leverer programvaren Pipe-It og tjenester for å optimalisere produksjon fra olje- og gassfelt. Ved hjelp av Pipe-It kan en bygge numerisk integrerte produksjonsmodeller og dermed maksimere utnyttelse av infrastruktur, utføre scenario evalueringer og optimalisere produksjon i felt med komplekse væskesystemer og infrastruktur. Selskapet har hovedkontor i Trondheim. Rolle: Tidligere CEO og styremedlem.
Besøk websiden

Exit

Telcage

TelCage utvikler og leverer løsninger for fjerndrift og fjernovervåkning av oppdrettsanlegg. Selskapet har de ledende oppdrettselskapene som kunder, og gir store effektiviseringsgevinster for oppdrettsnæringen. TelCage ble solgt til Steinsvik Gruppen i september 2014. Rolle: CoFounder og styreleder
Besøk websiden