Kapital

CoFounder investerer inntil 2 millioner kroner per selskap i kontant egenkapital. Vår investering fordeles som regel over flere faser, og knyttes alltid til et aktivt engasjement i selskapet.

Vi tiltrekker i tillegg alltid medinvestorer fra vårt nettverk, og har ellers lang erfaring i å benytte industrifinansiering og offentlige tilskuddsordninger i kombinasjon med egenkapital.

Innovasjon Norge har i 2015-16 tildelt 140 millioner kroner til pre-såkorninvesteringer og CoFounder er ett av forretningsenglenettverkene som skal investere disse midlene i lovende teknologibedrifter.

Vi investerer i 2-4 nye selskaper per år, og vurderer nye prosjekter løpende. Ta gjerne kontakt med en av oss for en uformell diskusjon rundt felles muligheter.