Hva vi gjør

Hva vi gjør

Vårt engasjement starter alltid med et prosjekt der vi bidrar til strategi og forretningsplan, blir bedre kjent, og definerer milepæler for veien videre. Vår rolle er avhengig av hvilken fase prosjektet eller selskapet er i:

Finansiering

Finansiering er en sentral aktivitet i vårt engasjement uansett fase. CoFounder ønsker å “sitte i samme båt” som gründer/eiere, og bidra til maksimal verdiøkning før ny egenkapital hentes og utvanning skjer. Vi har lang erfaring i å benytte offentlige tilskuddsordninger og industrifinansiering i tidlig fase. CoFounder investerer også pollenkapital i de fleste prosjekter, og tiltrekker alltid medinvestorer fra vårt nettverk.