Hva vi gjør

Vi jobber med spin-offs fra både forsknings- og industrimiljøer, samt frittstående gründerselskaper. Vi engasjerer oss gjerne også i mer modne selskaper som trenger vekstkraft.

Om oss

Vi er erfarne gründere og forretningsutviklere som tilbyr ledelsesressurser og tidligfasekapital. Vi er en del av lederteamet, og går inn med “hud & hår” i alle våre engasjementer.

Aktiv portefølje

Optomar
Sikom Connect
Telemotix
AblePay
CrayoNano
Idletechs
Heavelock
Empig
C-Feed